xat - Get Connected...   Groups | Wiki (help) | Forum | Inappropriate
BENVENUTI!  ようこそ!♥
 
 
Mi chiamo Ruby, ho 22 anni e sono un fan del Giappone! 

私 の 名 前 は ル ビ ー で す. 私 は 22 歳 で, 日本 の フ ァ ン で す!
Watashinonamaeha rubīdesu. Watashi wa 22-sai de, Nihon no fandesu!
 
Ho tanti soprannomi, puoi chiamarmi Maid-chan, O-Neko, O-Mun, Mew Berry oppure Kurumi / Kotori, facciamo pure amicizia! 
 
愛称 は た く さ ん あ り ま す の で, メ イ ド ち ゃ ん, お ね こ, お む ん, ミ ュ ウ ベ リ ー, く る み · こ と り と 呼 ん で, 友 達 を作 ろ う!
Aishō wa takusan arimasunode, maid-chan, O-neko, O-mun, Mew Berry, kurumi / kotori a yonde, tomodachi o tsukurou!
 
 
 
 
 
TSUKI NI KAWATTE OSHIOKI YO! ♥
 
 
Arrivederci e a presto!
 
ま た 会 い ま し ょ う!
Mata aimashō! ♥
 
 
 
 Ps. Ho diverse personalità molto lontane l'una dall'altra quindi ... KI O TSUKETE GOMENASAI!
 
Jā mata ne! Goshujin –sama! comportatevi bene con me♥ Onegaishimasu!♥
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aikotoba wa, yasashi-sadesu!
  

©2021 xat - Privacy - Terms - Safety