xat - Get Connected...   Groups | Wiki (help) | Forum | Inappropriate


×[Λ]ŁΞЩ[Ξ]×[¡]Ň[Λ]†×

                                                                                             
 
                                            σ KαĐαг ĐεгίйŁεгίฝĐε βί ЧεгĐεsίй κί,     
                                     Sεйίй σŁĐμฝ Чΰгεğίฝί KσЧĐμฝ
                             δεη όฝгΰฝ δεй εй ĐεğεгŁίฝ нαЧατιฝιй αйŁαฝι
                              δεй,Sεйί δενฝεκ βαşκαsιйι δενฝεЧε вεйzεฝεz,
                                      FαгκŁι вί ĐμЧgμĐμг δεйί δενฝεκ,
                                          ฝεδαfεŁεгε ЧεйίŁฝεฝεκ !
                                           εŁŁεгίйί τμταฝαsαฝĐα,
                                 вίŁίЧσгμฝ сαй вεĐεйĐεй çικαйα Đεκ,
                                     ЧαŁйιz δεйί δενεсεκ βμ Чΰгεκ...           
 
 
                                       δέnÐέn.ßά$kάsı.Чάδάk.ßάnά..       
                            Чά$άmLά-öLüm άRάδınÐaki HέR$έЧ δέnδin..
                           άLÐıqıM.nέFέδ.kάÐάR.yά$ıYάCάkδınN.ßέnLέ !
                                     ЧάnLı$LάRınά RάqMen ЧiNέÐέ δέn..
                                           hάtάLάrınά ßέdέL ЧinέÐέ δέn..
                              ÐυΠчλฝ βįTєЌ δєΠįΠ єTяλFιΠÐλ ÐөΠυчөR.
                                                  ђєRδєч δєΠδįΠ..
                  ßi kєЯє Sєvdi Чα ßu ЧΰЯєK dαЧαиıЯмı sєиsiz иєFєs αĿмαЧα ?
                                          kαĿßiиє hαpsoĿdu ßu ßєdєи
                                 δέni υnυtฝάk zΘя άnŁάtฝάkδά iฝkάnδız,
                δέn υnυtυŁdυkcά hάtıяŁάnάn,άnŁάttıkcά βitฝέyέnδin ฝέŁέğiฝ   
 
                                            

onur akın seviyorum seni | izlesene.com 

©2020 xat - Privacy - Terms - Safety